کمينه
  ساختمان اول: تهران- خیابان کریمخان زند- خیابان ایرانشهر شمالی- پلاک 133
ساختمان دوم: خیابان شریعتی- نرسیده به تقاطع طالقانی- کوچه نقدی- پارکینگ طبقاتی طالقانی
طبقه 6 و 7

 
 تلفن خانه: 021-88828256
 دفتر رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک: 021-88312460
 شماره پیام کوتاه: 30004225
 شماره ستاد خبری حراست سازمان حمل و نقل وترافیک :

 021-81677010

021-77622820

 
 نمابر:  021-88827807
 نمابر ستاد خبری حراست سازمان حمل و نقل وترافیک :  021-81677011
   
پست الکترونیکی:  info@traffic.tehran.ir 
 پست الکترونیکی ستاد خبری حراست سازمان حمل و نقل وترافیک :  i301@herasat.tehran.ir
 شماره پیام کوتاه:  3000426701

نقشه