درباره آرم طرح ترافیک


نقشه در اندازه بزرگتر
           
           
اجرای روزانه طرح زوج و فرد: 19-6:30
اجرای روزانه طرح ترافیک: 17-6:30

ثبت نام آرم طرح ترافیک سال 95

چه کسانی مشمول آرم طرح ترافیک می شوند.

اساس صدور آرم طرح ترافیک برای متقاضیان حقیقی و حقوقی مبتنی بر امیتاز بندی آنان می باشد.
در این امتیاز بندی 16 آیتم ردیف شده است که به هر آیتم بر اساس اهمیت و اولویت ضریبی عددی تعلق گرفته و اسامی متقاضیان بر اساس ضرایبی که به آنان تعلق گرفته لیست می شوند.
پس از امتیاز بندی و تهیه لیست متقاضیان که از بالاترین امتیاز (250 )  به پایین ترین امتیاز (5/49) صورت می گیرد، طبق سهمیه اختصاص یافته از طرف وزارت کشور بر اساس امتیاز آرم طرح ترافیک در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

برخی از آیتم های امتیاز بندی متقاضیان آرم طرح ترافیک
(بالاترین ضریب در سیستم امتیاز بندی 14 و پایین ترین ضریب عدد 1 می باشد)

• ساکنین داخل محدوده طرح ترافیک
• سابقه دریافت آرم به مدت 3 سال
• محل کار داخل محدوده طرح ترافیک
• جانبازان، معلولین و بیماران خاص جسمی حرکتی
• خبرنگاران
• نخبه های علمی
• خانواده معظم شهدا
• ساکنین در محدوده زوج و فرد
• مشاغل خدمات شهری (آب، برق، گاز و مخابرات )  

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام، تعویض و انتقال آرم طرح ترافیک به پایگاه اینترنتی زیر مراجعه نمایید.

http://trafficlabel.tehran.ir