محسن پور سید آقایی

متولد : 1340

محل تولد : مشهد

مدارک تحصیلی

لیسانس مهندسی از دانشگاه صنعتی شریف 1366

فوق لیسانس مهندسی از دانشگاه صنعتی شریف -1369

پروژه فوق لیسانس : مدل دینامیکی برنامه ریزی استراتژیک ناوگان راه آهن استاد راهنما : آقای دکتر مشایخی

دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس 1378

تز دکتری : زمانبندی حرکت قطارها استاد راهنما : دکتر محمد مدرس استاد داشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

-معاون شهردار و رییس سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران

-مشاور وزیر راه و شهرسازی و مشاور عالی مدیر عامل شرکت مپنا از اسفند 95 تا شهریور 96

-معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن ج.ا.ا از شهریور 1392 تا 1395

-مدیر عامل بخش حمل و نقل ریلی شرکت مپنا از 1386 تا 1392

-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا و عضو هیات مدیره شرکت راه آهن از 1377 تا 1386

-مسئولیتهای اجرایی در راه آهن ج.ا.ا از 1368 تا 1370

-مشاور مدیرعامل راه آهن از 1368 تا 1370

-جهاد دانشگاهی شریف از سال 1363 تا 1368

-فعالیت در نهادهای جهاد سازندگی ، نهضت سواد آموزی و امور تربیتی آموزش و پرورش جاده ساوه و اسلامشهر از 1358 تا 1363

تقدیرنامه ها

 

-کسب نشان لیاقت و مدیریت از سوی دولت و ریاست جمهوری در سال 1383

-اخذ دهها تقدیرنامه از سازمان و مقامات کشوری و لشگری

سوابق علمی

 

-عضو کمیته راه اندازی و راهبری دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت

-استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران از 1378 تا کنون

-راه اندازی گروه بهره برداری دانشکده راه آهن و اولین استاد آن

-مشارکت در تدوین برنامه کارشناسی ارشد رشته بهره برداری راه آهن و تدوین سیلابس دروس مربوطه ، 1384

- عضو هیات مدیره انجمن صنایع ریلی ایران از ابتدای تشکیل تا سال 1392

-عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران (دوره های اول و دوم و سوم)

-عضو هیات موسس و هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی "پژوهشنامه حمل و نقل" از زمان تشکیل تا سال 1388