مشروح اخبار

ساختار سازمانی در خدمت ماموریت های سازمانی
Created by keihanian on 06/13/2017 09:05:56 ق.ظ


ساختار سازمانی در خدمت ماموریت های سازمانی


معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از تغييرات ساختاري در معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيك خبر داد و گفت: تمامی فعالیت ها درسازمان ومعاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برمبنای سیستم برنامه ریزی علم  محور  انجام می شود. ساختار وتشکیلات بايد درخدمت ماموریت های سازمانی باشد. به عبارت دیگرما ساختار سازمانی را ایجاد نمی کنیم تا این ساختار چیزی را به ما دیکته کند بلکه ما ساختار را ایجاد می کنیم تا ببینیم ماموریت های سازمانی به چه شکلی باید انجام شود.

مازیار حسینی با بیان این مطلب افزود: عمده فعالیت ما درمناطق بحث حمل ونقل عمومی است هرایستگاه مترویی که درهرنقطه از شهرتهران به بهره برداری می رسانیم اگر مد مکمل حمل ونقل عمومی درکنارآن وجود نداشته باشد به مبداء ومقصد سفرمسافر توجه نکرده ایم.

وی ادامه داد: در کنارتمامی ایستگاه های مترویی که درسال گذشته افتتاح شد، یک پایانه مد حمل ونقلی مکمل را نیز ایجاد کردیم به همین دلیل درمعاونت حمل و نقل عمومی اداره کل حمل و نقل عمومی و امورمناطق ایجاد شد که دربخش حمل و نقل عمومی ایجاد آن سابقه نداشت. البته بخش امورمناطق آن درگذشته دریکی ازمعاونت های سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ایجاد شده بود.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه با ادغام این دو واحد سازمانی عملا تمامی کارهایی که درمناطق انجام می شود از یک پیوستگی لازم برخوردار خواهد بود؛ بیان کرد: یکی از کارهایی که درسال گذشته با قدرت تمام انجام شد؛ اجرای اصلاح هندسی درتمامی معابر وخیابان های شهرتهران بود که  مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و اثرات این کار در روانی ترافیک شهر تهران احساس می شد. از این به بعد تمامی هماهنگی های لازم واجرای چنین کارهایی در اداره کل حمل و نقل عمومی و امورمناطق شهرداری تهران انجام می شود.

به گفته وی؛ مترو ستون فقرات تمام ماموریت های معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران است. امسال

ایستگاه های زیادی آماده بهره برداری است و مناطق باید برمبنای عملکرد مترومدهای مکمل را درکنار متروراه اندازی کنند.

حسینی با بیان اینکه تمامی تغییرات ساختاری درسازمان ومعاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران براین مبنا انجام شده اس؛ تاکید کرد:عملا تنها چیزی که تغییر نمی کند،تغییراست این یک ضرب المثل ژاپنی است که باید به آن توجه شود. باید به این مساله توجه داشت تمامی کارهایی که انجام می دهیم برمنبای ماموریتی است  که به ما داده شده است فارغ ازاینکه طول مدت ماموریت ما چقدر است.

به اعتقاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران؛هر تصمیمی که برای مردم و به صلاح شهر باشد، باقدرت انجام می دهیم.

print
rating
  نظرات