|  09/03/2014 - چهارشنبه 12 شهريور 1393

نوع جستجو را انتخاب کنید.
 • سایت
 • وب
Search
کمينه ادامه مطلب
فصلنامه مهندسی ترافیک
در صورت تمایل به دریافت مجلات تازه های ترافیک و مهندسی ترافیک
 که لیست مطالب آن در زیر آمده است به کتابخانه و یا معاونت آموزش
معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک مراجعه نمایید.

آخرين شماره مجله مهندسي ترافيك 45  پي دي اف

 بخش اول  بخش دوم


 • سال اول شماره 1

2 سخن نخست
3 مصاحبه با مهندس خرم
5 آرام بخشي ترافيك
11 مهندسي ترافيك رشته‌اي جوان با باري سنگين 
14 سيستم‌هاي هوشمند حمل و نقل و سيستم‌هاي پيشرفته‌ مديريت پاركينگ
21 سيماي  در حال تحول فن‌آوري مديريت ترافيك ساكن
23 بررسي روش‌هاي اعمال محدوديت‌هاي ترافيكي
26 ميزگرد آلودگي هوا – قسمت اول
31 اثرات آلودگي هوا به سلامت انسان
34 تأثير گاز سوز نمودن خودروهاي سواري در تهران
37 افزايش قيمت و كاهش مصرف بنزين
43 خطوط برگشت پذير
46 امكان سنجي خطوط قطار سبك شهري در تهران
49 ضرورت رشد فرهنگ صنعتي و محيط زيست (نظر خوانندگان)
51 فاجعه‌ي تصادفات راه
53 ترافيك به روايت تصوير
56 نكته‌ها 
 

 • سال اول شماره‌ 2

2 سخن نخست
3 ميزگرد
12 بررسي وضعيت ايمني عبور و مرور در كشور
26 خانواده و حمل و نقل
29 روند مرگ و مير در تصادفات
32 تصادفات و مشكلات ايمني در كشورهاي در حال توسعه
36 كنترل سرعت و افزايش ايمني در مناطق مسكوني
40 كودكان در تصادفات
44 تاريچخه‌ي كمربند ايمني
47 آموزش ايمني ترافيك
52 تصادفات و ايمني موتور سواران
59 بررسي تصادفات، از ديدگاه روانشناسي
62 برخي از روش‌هاي فيزيكي كاهش سرعت
67 مطالعات تكنيك برخورد
69 مديريت ايمني شخصي و كاربرد نرم افزار (Safenet)
72 معرفي نرم افزار مپ (MAAP)
73 كمك‌رساني به اتومبيل‌هاي متوقف در بزرگراه‌ها
79 طراحي فر‌هاي بازرسي (چگ لِست)ايمني ترافيك
78 تازه‌‌ها
89 تقديم كنفرانس‌هاي داخلي و بين‌المللي حمل و نقل در سال‌جاري
91 اثرات آلودگي هوا بر سلامت انسان (2)
93 ختم كلام
95 ترافيك به روايت تصوير 
 

 • سال اول شماره 3 و 4

 
2 سخني با خواننده
3 مصاحبه با معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
6 بررسي وضعيت ايمني عابرين در كشور
12 مروري بر رويدادها
16 اصول آموزش عابرين پياده‌ي خردسال
20 عابر پياده
26 امكان سنجي احداث گذرگاه‌هاي ويژه عبار پياده
30 روش استفاده از اينترنت براي مهندسين حمل و نقل و ترافيك و مهندسي راه
36 بررسي ضوابط احداث پل روگذر عابر پياده
40 جايگاه پياه رو در معابر شهري
43 روگذر و زيرگذر عابر پياده
46 گذرگاه عابر پياده پليكان و توكان
49 تصادفات عابر پياده و توصيه‌هاي پيشگيري از آن
52 ميزان بهره‌وري از گذرگاه‌هاي غير همسطح
56 لباس مناسب عابر پياده
57 آمار تصادفات عابر پياديه در آمريكا
60 عناوين سمينارهاي تخصصي
62 تازه‌ها
64 ماجراهاي آقاي الف
66 رانندگي در زمستان
68 بررسي اجراي طحر زوج و فرد در سطح شهر تهران 
 

 • سال دوم شماره 5

 
2 سخني با خواننده
3 مصاحبه با مهندس خيري مديرعامل سازمان ترمينال ‌ها
6 مديريت پاركينگ
10 مروري بر رويدادها
12 پارك – سوار
14 روش جديد اندازه‌گيري فعاليت پاركينك با استفاده از شاخص فعاليت پاركينگ
17 گزارش كنفرانس ترافيك و همايش ريلي
22 مدلسازي تخلفات رانندگي با كمك دوربين‌هاي نظارت تلويزيوني
26 لزوم بررسي و تغيير ضوابط موجود در تعيين پاركينگ مورد نياز كاربري‌هاي شخصي
34 پاركينك و آلودگي هوا درمحدوده‌‌ي طرح ترافيك تهارن
36 بررسي وضعيت تردد و پاركينگ موتور سيكلت در محدوده‌ي بازار تهران
38 اجراي مقررات پاركينگ درانگلستان
40 پاركينگ حاشيه‌اي اختصاصي
4 آيين‌نامه‌ي اجرايي پاركينگ‌ها
46 طراحي نوين پاركينگ حاشيه‌اي در راه‌هاي محلي
48 مقايسه‌ي هزينه‌هاي ايجاد يك واحد پاركينگ در كنار خيابان و خارج از خيابان
50 تقويم كنفرانس‌هاي داخلي و بين المللي حمل و نقل
55 ماجراهاي آقاي الف
56 بهار در بهار
58 نمايه‌ي موضوعي مقالات
67 طرح استفاده از انرژي وسايل نقليه در زمستان
68 تازه‌ها
70 ترافيك به روايت تصوير
71 دارالخلافه طهران 
 

 • سال دوم شماره‌

6
2 سخني با خواننده
3 اهميت برنامنه‌ريزي در تعمير و نگهداري راه
6 مديريت تعمير و نگهداري رباه‌ها
11 سيستم‌هاي پيشرفته‌ي برنامه‌ريزي  مديريت تعمير و نگهداري راه‌ها
15 نقشه‌ي شبكه‌ي ارتباطي شهر تهران – تهران 80
18 شيوه‌هاي ايمني تعمير و نگهداري در بزرگراه‌ها
20 مروري بر رويدادها
22 مشخصات فني شبكه‌ي معابر با توجه به تعاريف مختلف
28 اصول كاربردي در تابلوهاي راهنماي مسير
32 ساختار ماكروسكپي شبرنگ و انواع آن
36 شبكه‌هاي ايمني (ضربه‌گير)
37 نكاتي چند در خصوص خط‌كشي معابر شهري
40 انواع خرابي راه‌ها و اصول مرمت آن‌ها
44 طرح اختلاط جهت استفاده از مصالح بازيافتي آسفالت
47 بررسي وضعيت جاده توسط پروفيلوگراف
49 تازه‌ها
52 طرح شبكه‌ي دوچرخه‌سواري در محدوده‌ي مركزي شهر تهران
55 ماجراهاي آقاي الف
56 تردد موتور سيكلت‌هاي دوزمانه در شهر تهران و اثرات آن بر محيط زيست
60 ضرورت آموزش و تدوين فرهنگ ترافيك
65 بررسي مراحل اجراي طرح ترافيك
70 تقويم كنفرانس‌هاي بين‌المللي حمل و نقل
72 ترافيك به روايت تصوير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 • سال دوم شماره‌ 7

 2 سخني با خواننده
3 مصاحبه با مهندس ترفع (مديرعامل شركت اتوبوس‌راني تهران)
6 تاريخچه‌ي حمل و نقل عمومي در جهان
10 مطالعه‌ي خطوط ويژه‌ي اتوبوس‌راني با ظرفيت بالا در شهرهاي در حال توسعه
16 مروري بر رويدادهاا
20 مصاحبه با مهندسي توسلي و مهندسي هاشمي
29 قطارهاي سبك شهري معيارهاي و مباني فني و عملكردي
36 توسعه‌ي حمل و نقل ريلي درسطح شهر تهران
44 قطار سبك شهر هانور
46 بررسي وضعيت حمل و نقل مسافر در سيستم‌هاي قطار شهرهاي مختلف جهان
50 هماهنگي نمودن سيستم اتوبوسراني با مترو
53 پياده‌روي متحرك
54 اهميت ساماندهي به حمل و نقل كالاي درون شهري
56 تازه‌ها
58 ماجراهاي آقاي الف
60 بررسي اثرات ترافيكي تغيير ساعات كاري بانكها
63 ايمني كودكان در اتوبوس مدرسه
66 با هنرمندان كوچك در گسترده‌‌اي بزرگ
70 تهران قديم
71 يك سؤال، يك پاسخ 
 

 • سال دوم شماره‌ 8

 
2 سخني با خواننده
3 سياست اصلي گسترش حمل و نقل عمومي است
7 حمل و نقل شهري و كارايي شهر
14 تحليل عرضه و تقاضاي مكان پارك
16 سيستم اخذ عوارض الكترونيك
18 بيست و پنج سال محدوديت‌ ترافيك در شهر آكسفورد
22 مروري بر رويدادها
24 دومين نشست معاونان حمل و نقل ترافيك شهرداري كلان شهرها
31 بررسي وضعيت پارك حاشيه‌اي در محدوده‌ي طرح ترافيك تهران
34 پيشرفت‌هاي تكنولوژي پاركينگ
37 خط عبوري كمكي در بزرگراه‌ها
40 نظام شماره‌گذاري معابر شهر تهران
42 مهنسي روشنايي: روشنايي معابر
48 امنيت عابر پياه و اهميت پياده‌رو
51 تازه‌ها
53 روان‌شناسي ترافيك و عوامل انساني در تصادفات
62  آموزش ايمني ترافيك به كودكان: ضرورتي  فراموش شده
66 همگام با جُنگ ترافيك
68 ماجراهاي آقاي الف
70 تقويم كنفرانس‌هاي بين‌المللي حمل و نقل
72 تهران قديم 
 

 • سال سوم شماره 9

2 سخني با خواننده
3 بررسي تغييرات در مرزهاي محدوده‌ي طرح ترافيك
6 بررسي عملكرد نرده‌هاي حفاظتي موجود در معابر كشور
9 كودكان آسيب‌پذير ترين گروه اجتماعي در حوادث ناشي از تصادفات
12 راهكارهاي عملي بهبود اثرات بيمه در كاهش تصادفات
15 نقش روسازي راه در تصادفات شهري
20 ضروري بر رويدادها
24 خيابانها اعتبار خود را از دست مي‌دهند
26 خيابانها اعتابر خود را از دست مي دهند.
26 با استفاده از آبي تي اس بر تراكم موجود در خيابانها و جاده‌ها غلبه كنيد.
29 توسعه‌ي سيستم‌هاي كنترل ترافيك شهري توسط چراغهاي راهنما
38 سيستم آشكارسازي ترافيك آزاد راه (RTMS)
42  آتش سوزي در تونل معدن پلان
50 معيارهاي انتخاب نوع سيستم حمل و نقل عممي
57 روشهاي بهبود مديريت پاركينگ
60  ارايه چند پيشنهاد جهت بهبود سيستم اتوبوسراني
61 كاريكاتور
63 تازه‌هاي كتاب
66 تقويم كنفرانس‌هي بين‌المللي حمل و نقل
69 تازه‌ها
72 تهران قديم 
 

 • سال سوم شماره 10

 
2 سخني با خواننده
3 طرح ترافيك، معاينه فني و مشكلات مردم
5 معلولين و شهر
12 كاربرد خطوط ويژه كاهش سرعت در مبادي ورودي و خروجي آزاد راه
18 شهرسازي و ترافيك
22 ششمين كنفرانس مهندسي ترافيك و حمل و نقل ايران
28 برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري (ارتباط متقابل كاربري ارضي و حمل و نقل شهري)
32 قطار سبك شهري
36 نگرشي به مطالعه يكپارچه‌سازي حمل و نقل شهري تهران
40 ارزيابي شاخص‌هاي كمي و كيفي  بكارگيري قطار سبك شهري درشهرهاي پرجمعيت
42 ضربه‌گيرها: طرحي، نصب، تعمير و نگهداري
55 اصول كاربردي علايم عمودي كنترل ترافيك
60 مرروي بر رويدادها
64 تازه‌ها‌ي كتاب
66 تازه‌ها
69  كاريكاتور
63 تقويم كنفرانس‌هاي بين المللي حمل و نقل
72 تهران قديم 
 

 • سال سوم شماره 11

 
2 سخني با خواننده
3 سازمان نظام مهندسي، كاريكاتوری از يك سازمان شبه صنفي
6 ايين نامه و پليس
14 مشاركت بخش عمومي و خصوصي لندن و افكار جديد براي مديريت دارايي‌ها
18 مفاهيم آرام سازي ترافيك
24 مطالعه‌ي كنترل چراغ به هنگام در يك شبكه‌ي فوق اشباع
28 بررسي عرضه و تقاضا در بزرگراه شهيد همت
34 مروري بر رويداها
43 اثر طرح هندسي راه بر صرفه‌جويي مصرف سوخت
50 نرده‌هاي حفاظتي (گارديل)
56 اثرات استفاده از علايم برجسته‌ي سطح راه در قوس‌هاي افقي به هنگام روز
60 تازه‌ها
62 تئاتر خياباني، راهكاري جهت آموزش شفاهي ترافيك
63 راهبري خودكار
68 بررسي مدل‌هاي مصرف سوخت وسايل نقليه
70 عملكرد سيستم هوشمند كنترل و نظارت ترافيك در شهر اصفهان
73 تازه‌هاي كتاب
74 تقويم كنفرانس‌هاي بين‌المللي حمل و نقل
76 ترافيك در نگاه بچه‌ها 
 

 • سال سوم شماره 12

2 سخني با خواننده
3 جايگاه مهندسي ترافيك درساخت و ساز شهري
6 تحليل مسيرهاي پيشنهادي جهت احداث قطار سبك شهري در تهران
16 خودرها و خطرآفريني جديد
17 شناسايي عوامل مختلف در انتخاب قطار سبك شهري
20 روش رده‌‌بندي ايستگاه‌هاي قطار شهري
26 متروي لندن، مديريت جديد!
29 سنجش آلودگي صوتي وسايل نقليه سواري نو و ساخت داخل و تعيين معيار حد مجاز
34 تأثير ويژگي‌هاي وسيله‌ي نقليه بر راه
39 مروري بر رويدادها
44 اعتبار سنجي مدل‌هاي شبيه‌سازي كامپيوتري جريان ترافيك
54 پيشنهاداتي جهت احداث جاده‌هاي نواحي اكوتوريستي حاشيه درياي خزر
57 آسيب پذيري در وسايل نقليه، نحوه بروز صدمات ناشي از برخورد
65 تازه‌ها
67 تقويم كنفرانس‌هاي بين‌المللي حمل ونقل
69 تازه‌‌هاي كتاب
72 تهران قديم 
 

 • سال چهارم شماره 13

 
2 سخني با خواننده
8 نكاتي در مورد طراحي، اجرا و بهره‌برداري از سيستم قطارهاي سبك شهري در شهرهاي مختلف جهان
14 حمل و نقل شهري ونوسانات درصدي تراكم ساختماني
18 ساخت قطارهاي منوريل (تك ريل) در (SHohan) ژاپن
22 پاركينگ‌هاي طبقاتي به ساختارهاي مركب
28 مروري بر رويداد‌ها
30 جايگاه وسايل حمل و نقل غيرموتوري در سيستم حمل و نقل شهري، زنجيره حمل و نقل چند وسيله در هلند
34 پارك‌هاي آموزش ترافيك
36 روش‌هاي ارزيابي پروژه‌هاي حمل و نقل
42 انطباق نرم افزار Netsim با چهار راه‌هاي چراغدار تهران
48 كاريكاتور، آموزش، ترافيك
51  27مرداد روز ترافيك
52 كنترل سرعت در نقطه همگرايي ترافيك
56 توسعه شهري
58 تازه‌ها ترافيك
60 از نگاه كنجكاو بچه‌ها
62 خودداري اشخاص از كمك به مصدومين حوادث رانندگي
64 ارزيابي اقتصادي ناوگان حمل و نقل عمومي در جاده ةاي مازندران
66 تازه‌هاي كتاب
68 ميدان تمركز خود را هنگام رانندگي بيازماييد
70 به مناسبت 27 مرداد روز ترافيك
71 طهران قديم 
 

 • سال چهارم شماره‌‌ي 14 و 15

2 سخني با خواننده
3 سطح سرويس راه
12 محاسبه‌ي ضريب ساعت اوج (PHF) ضريب توزيع جهتي ترافيك (K)
17 5ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي توسعه‌ي راه آهن شهري نيوجرسي
20 مروري بر رويدادها
22 سيستم خدمات حمل و نقل شهري در كره‌ي جنوبي
25 راه‌‌كاري براي تعيين ميزان عوارض خودروهاي تهران
31 بررسي  چند راه كار براي حل معضل خسارات تصادف‌هاي رانندگي
ضرورت آموزشي ترافيك به كودكان پيش‌دبستاني
36 كاهش تصادفات، نقش كنترل ترافيك و آموزش رانندگان در برزيل
37 سيستم‌هاي كنترل چراغ‌هاي راهنمايي
42 تجربه‌‌ي شهر هوستون در نصب سيستم‌ جديد چراغ‌هاي راهنمايي و كنترل ترافيك
44 اصلاح جدل جرايم راهنمايي و رانندگي
48 نگرش نوين درخطوط بصري سرعت
53 بررسي روكش‌هاي سطح ترافيك بر پايه آب
59 بكارگيري تكنولوژي نوين كنترل ترافيك در اروپا
60  تأثيرات زيست محيطي اوراق كردن خودروهاي فرسوده
65 تازه‌ها
68 بررسي مسايل روان‌شناختي دخيل دو معضل ترافيك تهران
71 نكاتي جهت افزايش ايمني تردد  درموتورسواران
74 تازه‌هاي كتاب
77 تقويم كنفرانس‌ها
79 تهران قديم 
 

 • سال چهارم شماره‌ 16

2 سخني با خواننده
3 مطالعه‌ي عابر پياده به روش HCM
6 ايمني عابر پياده
9 چند نكته درباره‌ي طرح هندسي راه
14 طرح و محاسبه‌ي ميدان‌هاي جديد
25 مطالعه‌ي موردي در زمينه‌ي شبية‌سازي و ...
29 تونل سازي در انگلستان
33 مروري بر رويدادها
35 تعيين مدل جديد براي اندازه‌گيري خط ديد سبقت در جاده
38 سيستم حمل و نقل عممي مكمل مترو – پايانه‌ي كرج
47 برنامه‌ريزي حمل و نقل
54 مدل‌سازي ايستگاه‌هاي اتوبوس
62 اصلاح سيستم رسيدگي به تصادفات رانندگي شهري
68 تازه‌هاي كتاب
69 تقويم كنفرانس‌ها
71 تهران قديم 
 

 • سال چهارم شماره 17

 
2 سخني با خواننده
3 طبقه‌بندي انواع راه‌ها
11 جايگاه مديريت در مهندسي ترافيك
18 مسافرين پياده در شهر
21 مدل‌هاي پيش‌بيني تصادف‌هاي شهري
28 خصوصي سازي راه‌آن در آمريكا لاتين
34 مروري بر رويدادها
36 اتومبيل‌هاي چند سرنشيني
39 انتخاب سيستم حمل و نقل عمومي با استفاده از روش مدل‌سازي AHP
44 بررسي نتايج افزايش تعداد خطوط متروي تهران در كاهش ترافيك شهري
53 تازه‌ها
55 حلقه‌ي بزرگراهي شهر اصفهان
57 سيستم سازه‌اي لوله‌اي (سازه‌هاي جديد) در پاركينگ‌هاي طبقاتي
60 بررسي عوامل انساني و محيطي بر تصادف‌هاي چند وسيله‌اي
67 ارزيابي استراتژي طرح تبديل و گاز سوز كردن وسايل نقليه
74 تازه‌هاي كتاب
76 تقويم كنفرانس‌ها
80 تهران قديم 
 

 • سال چهارم شماره‌ 19

2 سخني با خواننده
3 متدولوژي نياز سنجي براي چراغ‌ها راهنمايي و تنظيم زمان‌بندي بهينه
10- اثر رويه راه بر سرعت و سطح سرويس
12 تاريخچه روكش پل‌هاي فلزي در ايران
13 GIS چيست؟
18 كاربرد GIS در فرآيند مسيريابي ايستگاه‌هاي آتش نشاني
24 نرم افزارهاي متداول در مهندسي ترافيك
30 اصلاح هندسي راه
33 مروري بر رويدادها
37 پرارك آموزشي ترافيك گام نخست در راهي طولاني
39 استراتژي ‌TSM در بهينه‌سازي شبكه‌ي حمل و نقل
44 سيستم اتوبوس‌راني سريع و السير
50 متروي بيلبائو
52 بررسي پيامدهاي افزايش تراكم ساختماني برترافيك توليدي محدوده‌ي مورد مطالعه – محله الهيه تهران
56 تازه
58 تابلوهاي مورد نياز معابر از ديدگاه ترافيكي
65 چگونگي ارزيابي آلودگي صدا و بررسي موانع صوتي به عنوان يكي از راهكارهاي كنترل كننده آلودگي منابع متحرك در محيط زيست
68 تازه‌هاي كتاب
69 تقويم كنفرانس‌ها
72 تهران قديم 
 

 • سال چهارم شماره ‌20

  
2 سخني با خواننده
4 تأثير فناوري اطلاعت بر سفرهاي شخصي و حمل و نقل بار
10 بررسي رابطه حجم ترافيك با تصادفات در تعدادي از تحقيقات خارج از كشور
16 ارايه روش تحليل تقاضاي سفر بيني شهري
22 گسترش U- Babn به عنوان مكمل تراموا
25 مروري بر رويدادها
29 توسعه‌ي مدل توزيع احتمالي تركيبي جهت تخمين نرخ توليد سفر خانوار
33 كاربرد ITS در بالا بردن ايمني جاده‌هاي برون شهري
39 تازه‌ها
42 سيستم اتوبوسراني و السير شهر بوگوتا
48 تأثيرات فواصل حمل بر مدت زمان و هزينه‌هاي پروژه‌هاي راهسازي
54 نقش گلاس بيد در خط كشي
58 روش كرايه متغير بر اساس وضعيت ترافيك
63 تاريخچه‌ي راه آهن
67 تازه هاي كتاب
69 تقويم كنفرانس ها
71 تهران قديم 
 

 • سال پنجم شماره‌ 21

 
2 سخني با خواننده
4 جايگاه سيستم حمل و نقل سريع در كشورهاي پيشرفته
10 ساختار خططو ريلي در محيط‌هي شهري
14 توسعه‌ي خطوط ريلي شهري
17 خطوط انتقال فشار قوي برق در فضاي شهري
24 كاربرد Trans cad در مهندسي حمل و نقل
34  آزمايشي شبيه سازي ديناميكي ترافيك
42 مرروي بر رويدادها
46  ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي حمل و نقل
55 تعيين هزينه‌هاي ناشي از تراكم ترافيك درشهرمشهد
58 تازه‌ها
60 بررسي ضوابط مؤثر در افزايش ظرفيت پاركينگ
64 ضرورت آموزش و ايمني رانندگان سالمند و ميانسان
70 كاريكاتور
71  تهران قديم 
 

 • سال پنجم شماره‌ 22

2
سخني با خواننده
5 مديريت تعيين جهت  حركت معابر شبكه‌هاي شهري با هدف كاهش مصرف سوخت بر اساس طراحي مدلي مبتني بر الگوريتم  ژنتيك
14 بررسي انواع، ضوابط و عملكرد گذرگاه‌هاي عابر پياده
17 فصلي ديگر از روكش‌ پل‌هاي فلزي در ايران
21 اثرات حذف پيوندها در شبكه‌ي ترافيكي  شهر
26 تقاطع با راستگردهاي جا به جا شده (DRT) از تئوري تا عمل
32 تهران – شانگهاي تعامل نزديك تر در انجام پروژه‌هاي شهري
35 موري بر رويدادها
39 ارزيابي مزايا و معايب پروژه‌هاي آرام سازي ترافيك
44 تلفيق فناوري سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي و سيستم‌هاي تعيين موقعيت مكاني GPS و كاربرد آن در مديريت ترافيك شهر تهران
49 آزمايش شبيه‌سازي ديناميكي ترافيك
57  نوآوري‌هاي صنعت حمل ونقل
59 متروي دهلي
63 رفتار كودكان در ترافيك
67 تازه‌هاي ترافيك
69 معرفي برخي از كتابهاي موجود در كتابخانه سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران
71  كاريكاتور
72 تهران قديم 
 

 • سال پنجم شماره‌‌ 23

 
2 سخني با خواننده
روش توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل در یک محور
نقش افزايش سهم حمل و نقل همگاني و مديريت ترافيك در كاهش مصرف بنزين در شهر تهران
17 شبكه‌هاي حمل و نقل عمومي و دسترسي به فرودگاه‌هاي جهان
23 اولويت اتوبوس، موفقيت اجراي مسيرهاي ويژه‌‌ي اتوبوس با كيفيت مطلوب در دبلين
28 مروري بر رويدادها
32 ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي حمل و نقل
38 سياست سختگيرانه‌ي دولت كوبا در راستاي كاهش تقاضاي حمل و نقل
43 بررسي طرح ايجاد پياده راه شهري در خيابان لاله زار
53 نوآوري‌هاي صنعت حمل و نقل
55 فصلي ديگر از روكش پل‌هاي فلزي در ايران
60 ضرورت استفاده از وسايل ايمني كودكان در اتومبيل
66 عناوين پايان‌نامه‌هاي ارايه شده در دانشگاه بين‌المللي امام خميني
69 معرفي برخي از كتاب‌هاي موجود در كتاب‌خانه سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران
70 كاريكاتور
71 تهران قديم 
 

 • سال پنجم شماره‌  24

 
2 سخني با خواننده
4 اولويت بندي كريدورها جهت احداث و بهره برداري از سيستم حمل و نقل ريلي
12 بررسي سيستم‌هاي مختلف حمل و نقل ديلي
22 ارزيابي مزاياي مونوريل در مقايسه با ساير سيستم‌هاي حمل و نقل ريلي شهري
28 طرح كلي قطار هوايي مسير صادقيه – ترمينال غرب – آزادي – فرودگاه
32 مروري بر رويدادها
36 مونومترو، پلي بر ترافيك شهري
40 گسترش مجرد شبكه‌ي حمل و نقل ريلي حومه در شهر كلن
44 حمايت از طرح هاي مونوريل لندن
45 واگذاري امور تعمي رو نگهداري سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي به پيمانكار
48 مونوريل شهر كوالالامپور
52 كاربري زمين و تصادفات رشد ناشي از افزايش‌هاي ظرفيت بزرگراه
61 كاريكاتور ترافيكي يا ترافيك كاريكاتوري؟!
65 تازه‌ها
67 تقويم كنفرانس‌ها
69 معرفي برخي از كتاب‌هاي كتابخانه سازمان‌ ترافيك تهران
70 كاريكاتتور
72 تهران قديم 
 

 • سال ششم شماره‌ 25

2 سخني با خواننده
4 توليد ناخالص ملي و حمل و نقل
12 بررسي مديريت سرعت از طريق وسايل درون خودرو
16 نزديكي به واقعيت (بررسي نرم افزار vissim)
18 كاربرد نسبت حجم به ظرفيت در مقايسه با تأخير، براي برنامه‌ريزي و طراحي تقاطع‌هاي چراغ‌دار
21 طرح پاركبان
26 بررسي پاركينگ‌هاي عمومي و لزوم مشاركت بخش خصوصي
29 معرفي سيستم كنترل ترافيك شخصي (Scats) و قابليت‌هاي آن
37 مروري بر رويدادها
41 ملاحظات اقتصادي در طراحي هندسي معابر شهري
43 بررسي امكان گسترش محدوده طرحخ ترافيك
54 سائوپولو درونماي توسعه‌ي شهر
57 ارزيابي كنترل رابط در شهر‌هاي دوقلو
65 تازه‌ها
67 تقويم كنفرانس‌ها
69 معرفي برخي از كتاب‌هاي كتابخانه‌ي سازمان كنترل ترافيك تهران
70 كاريكاتور
71 تهران قديم 
 

 • سال هفتم شماره‌ 26

 
2 سخني با خواننده
4 مدلسازي و بررسي رابطه V/C با تصادفات در آزاد راه كرج – قزوين
11 بررسي تعال توزيع جريان ترافيك درخطوط مختلف ورودي‌هاي تقاطع‌ها با چراغ راهنمايي (در ايران) با استفاده از برنامه‌‌ي HSC2000 
23 راهبردي خودكار
30 جابه‌جايي زائدان در مكه‌ي مكرمه
32 مروري ب ررويدادها
35 دومين سمينار IT در صنعت خودرو (گزارش)
37 طرحي بهينه اجزاي سيستم اتوبوسراني
44 شبكه حمل و نقل عمومي كارآمد، زيربناي شهري پويا
48 نوآوري‌هاي صنعت حمل و نقل
50 ضوابط و مقررات مكان‌يابي و احداث ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا
55 نمايه‌ي موضوعي مقالات شماره 1 تا 24 تازه‌هاي ترافيك
64 تازه‌ها
66 كتاب خانه‌ي سازمان ترافيك
68 تقويم كنفرانس‌ها
70 كاريكاتور
71 تهران قديم 
 

 • سال هشتم شماره 28

سخن نخست 2
توسعه مسيرهاي ويژه اتوبوس در شهر تهران 3
مديريت تقاضا در حمل و نقل شهري 8
نقش سرعت در شدت تصادفات ترافيكي 13
بررسي مقايسه‌اي بازرسي ايمني راه در كشورهاي مختلف 16
تحليل پيامدهاي ناشي از ساخت  بهره‌برداري از سيستم تراموا 20
ارزيابي اثرات وجود پاركينگ مجاني بر انتخاب شيوه حمل و نقل 25
گذرها  و فضاهاي شهر ويژه عابرين پياده 
بررسي تجارب كشورهاي اروپايي (سوئد و هلند) 28
مروري بر رويادها 32
راه حل‌هاي ابتكاري براي حمل و نقل عمومي كوريتيبا 37
خطرهاي نهفته در اتومبيل 40
پيشنهاد پروژه ملي گسترش دوچرخه سواري 43
دوام كف‌هاي سازه پاركينگ 50
حل مسئله انتخاب مسير با استفاده از مدل‌هاي با ساختار لوجيت 53
تازه هاي ترافيك 57
درك تغييرات كيفي فضاهاي باز عمومي مورد اسكندريه 59
معيارهايي براي انتخاب واگن مناسب قطارهاي شهري 65
تقويم كنفرانس‌ها 68
كاريكاتورها 70
تهران قديم 71

 

 • سال هشتم شماره 29

سخن نخست 2
بررسي تأثير عوامل انساني در طراحي هندسي راه‌ها 3
بررسي عوامل مثر بر سرعت وسايل نقليه 11
پيوسته سازي معابر پياده، مشكلات و راهكارهاي اجرايي 16
بررسي زيرساخت‌هاي سيستم تراموا و تحليل اقتصادي ميان اتوبوس و تراموا 22
مروري بر رويدادها 28
توضيح در مورد مقاله تحليل پيامدهاي ناشي از ساخت و بهره‌برداري سيستم تراموا 33
راهكارهاي توسعه فناوري اطلاعات در حمل و نقل جاده‌اي ايران 34
راهكارهاي دگرگون نمودن رفتار استفاده كنندگان از راه در جهت كاهش تصادفات 39
ايمني در مترو سائوپولو برزيل 44
آشنايي با تجهيزات خطوط مكانيزه معاينه فني خودروها 47
استفاده از روش‌هاي آماري براي تخمين هزينه‌هاي ساخت و احداث سيستم‌هاي حمل و نقل ريلي 50
گزارش خبري از مراحل اجراي پروژه تونل رسالت 56
تقويم كنفرانس‌ها 59
اصلاح سيستم رسيدگي به تصادفات 62
تازه ها 67
تازه‌هاي نشر 70

 

 • سال هشتم شماره 30

سخن نخست 2
بررسي سياست‌هاي جهاني زيست محيطي در حمل و نقل شهري 3
ارزيابي اثرات وجود پاركينگ مجاني بر انتخاب شيوه حمل و نقل 12
روش‌هاي كنترل و نظارت بر سرعت وسايل نقليه 18
تجزيه  تحليل جريان ترافيك 22
مروري بر رويدادها 26
چگونه مي‌توان امنيت فردي را در حمل و نقل عمومي بهبود بخشيد 32
ملاحظاتي در جانمايي اجزاي ايستگاه اتوبوس درون شهري 36
بررسي روش‌هاي مقابله با مشكلات ترافيكي بافت مركزي شهر مشهد 46
ارايه الگوي ارزيابي منافع سيستم‌هاي هوشمند حمل و نقل شهري 52
تقويم كنفرانس‌ها 57
مادريد – 2012 المپيك بدون خودرو شخصي 59
فرم اشتراك 64


 • سال هشتم شماره 32 - 31

سخن نخست 2
ارايه طرح جديد خط‌كشي عابر پياده به منظور افزايش ايمني و كاهش هزينه 3
روش‌هاي سيستماتيك اولويت‌بندي تعمير و نگهداري روسازي راه‌هاي شهري 9
بررسي مدل جانمايي كاربري‌هاي عمده جاذب سفر 14
بيانيه هفتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايارن 23
تحليل و بازشناسي الگوي مدل تقاضاي سفرهاي جاده‌اي  28
مروري بر رويدادها 33
بررسي راهبردهاي مقابله با رانندگي تحت تاثير مواد مخدر 38
خستگي رانندگان 44
جايگاه و ضرورت حمل و نقل ريلي 50
تقويم كنفرانس‌ها 54
تحليل آماري سرعت در خيابان‌هاي مسكوني 56
تازه هاي نشر 60
بررسي علل افزايش تقاضاي سفر با موتورسيكلت در سال‌هاي اخير 62
تازه‌ها 69
فرم اشتراك 72

سخني با خواننده 2
مدلسازي و بررسي رابطه V/C با تصادفات در آزادراه كرج – قزوين 4
بررسي تعادل توزيع جريان ترافيك در خطوط مختلف ورودي‌هاي تقاطع‌هاي با چراغ راهنمايي (در ايران) با استفاده از برنامه HSC2000 11
راهبري خودكار 2
جابجايي زائران در مكه مكرمه 30
مروري بر رويدادها 32
دومين سمينار IT در صنعت خودرو (گزارش) 35
طراحي بهينه اجزاي سيستم اتوبوسراني 37
شبكه حمل و نقل عمومي كارآمد، زيربناي شهري پويا 44
نوآوري هاي صنعت حمل و نقل 48
ضوابط و مقررات مكان‌يابي و احداث ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا 50
نمايه موضوعي مقالات شماره 1 تا 24 تازه‌هاي ترافيك 55
تازه ها 64
كتابخانه سازمان ترافيك 66
تقويم كنفرانس‌ها 68
كاريكاتورها 70
تهران قديم 71

 

سخني با خواننده 2
بررسي انواع روش‌هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل در شهرها 3
بررسي استفاده از خودرو مسافربر «ون» در شهر تهران 9
مدلسازي پيشرفته تقاضاي سفر 15
انتخاب سرعت در رابطه با حداكثر سرعت مجاز و تاثيرپذيري از ساير رانندگان 21
مروري بر رويدادها 30
اولين خط متر خودكار آلمان 34
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در عملكرد دوربرگردان‌ها (U-Turns) 37
بيانيه اتحاديه بين‌المللي حمل و نل عمومي اجلاس رم 2005 40
نگاهي آسيب شناسانه به رفتارهاي ترافيكي: يك بررسي جامعه شناختي 41
دوازده راه كار مناسب‌سازي محيط براي سفرهاي پياده 44
تاثير رانندگان سالمند در طراحي معابر 47
رواني تردد در شهرهاي عصر حاضر نيازها و راه حل‌هاي فني 51
پل عابر پياده واقعيت ناديده انگاشته 53
بررسي سيستم‌هاي پيش تنيدگي در پاركينگ‌هاي طبقاتي 56
تازه ها 65
كتابخانه سازمان ترافيك 67
تقويم كنفرانس‌ها 68
كاريكاتورها 70
تهران قديم 71

 

2 سخن نخست
3 مروري بر روشهاي تشخيص عابر پياده و جلوگيري از برخورد با آن
12 ارائه‌ي راهبردهاي مديريت تقاضاي حمل و نقل و اولويت‌بندي اجراي آندر شهر
17 نقش خبر و اطلاع‌رساني در مهندسي ترافيك و حمل و نقل شهري
22 مروري بر رويدادها
26 بسته‌ي مناسب براي پژوهش‌هاي شهري
29 پيش‌بيني ميزان آلودگي صوتي در مسير روزميني خط يك متروي تهران و مقايسه آن با شاخص NEF
35 توجه به حمل ونقل عمومي، رويكرد جديد دبي
39 ارزيابي اقتصادي جايگزيني سوخت گاز طبيعي (CNG)  با بنزين در حمل و نقل شهري
46 تقويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
48 تازه‌هاي نشر
50 ارزيابي روشهاي شناسايي هوشمند خودرو
56 E- Ticketing : روشي راحت‌تر و كاراتر
62 گزارش راه انازي خطوط BRT در تهران سامانه‌ي اتوبوس راني تندرو، گاهي مؤثر در جهت توسعه‌ي حمل ونقل عمومي كارآمد
66 تعامل مديريت شهري و اصحاب رسانه در جشنواره‌ي ترافيك و رسانه
68 تازه‌ها 
 

 • شماره‌ 36

2  سخن نخست
3 گسترش سيستم دوچرخه‌ سواري
11 مطالعات اثر سنجي ترافيك در شهرها
21 ارزيابي استراتژي استفاده از فناوري‌هاي نوين در مديريت ناوگان حمل و نقل عمومي
28 مروري بر رويدادها
33 برگزاري هشتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران
37 بررسي ميزان توقف وسايل نقليه در حاشيه‌ي برخي از خيابان‌هاي قزويني و امكان سنجي سيستم كارت پارك با هدف كاهش زمان توقف
43 تجربه‌اي تازه در آموزش مفاهيم ايمني به كودكان
48  An Investigation on the Approaches and methods used for variable speed limit control 
57 معضل ترافيك در پايتخت چين و تدابير پليس پكن براي حل آن
58 تقويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
60 تازه‌هاي نشر
62 مبلمان و فضاهاي شهري براي تردد معلولين
66 ايده‌ي استفاده از نوعي پرده‌‌ي نمايش جديد در مديريت ترافيك
69 تازه‌ها 
 

 • شماره‌ 37

2 سخن نخست
3 زمان انتظار مسافران اتوبوس در مناطق غيرمركزي شهر تهران
مرور انتخابي بر مدل‌هاي انتخاب وسيله نقليه (مُد) سفر
17 ارزيابي ميزان تأثيرات مديريت زماني تقاضاي سفر در شهر قم
24 مروري بر رويدادها
38 گزارش
30 تدوين متدولوژي پيش بيني حجم ترافيك با استفاده از الگوريتم ژنتيك و روش شبكه‌هاي عصبي
37 ارزيابي كاربرد سرعت‌گيرها و سرعت كاه‌ها در معابر شهري
42 بهينه‌سازي جريان ترافيك در تقاطع‌هاي غير همسطح نوري
49 تقويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
51 تازه‌هاي نشر
53 مكان‌يابي توقفگاه‌هاي عمومي در محله‌هاي خاني‌آباد منطقه‌‌ي 12  تهران با استفاده از GIS و منطق فازي
69 تازه‌ها 
 

 • شماره 38

2 سخن نخست
3 بررسي و مقايسه‌ي مدلهاي توليد سفر و پارامترهاي مؤثر بر آن جهت تخليعي اضطراري
10 تعيين زمان مشاهده – عكس‌العمل (O-R) معلولان با ويلچر در حين عبور از عرض تقاطع
19 مروري بر ضوابط و معيارهاي جانمايي ايستگاه‌هاي سامانه اتوبوس تندرو
26 مروري بر رويداد‌ها
30 توزيع و كاركرد بهينه‌ي پاركينگ‌هاي عمومي در شبكه‌‌ي حمل و نقل شهري با تأكيد بر مكان‌يابي آن‌ها با استفاده از (GIS)
36 تحليل اقتصادي تسهيلات جديد حمل و نقل با روش همايي
42 گزارش
45 تقويم نمايشگاه‌هاو كنفرانس‌ها
48 تازه‌هاي نشر
50 نمايه‌ي موضوعي مقالات شماره‌ي 25 تا 37 فصلنامه‌ي مهندسي ترافيك
56 تكنيك نوين شبيه‌سازي خود جريان ترافيك: مفاهيم Cellalar Automata در جريان ترافيك
62 اتوبوس مدرسه
65 تازه‌ها 
 

 • شماره 39

2 سخن نخست
3 برآورد زمان انتظار مسافران در ايستگاه مترو و بررسي عوامل بر آن با استفاده از رويكرد شبيه‌سازي
10 بررسي نظام اخذ عوارض حمل و نقل شهر تهران و ارائه‌ي الزامات بهبود و با رويكرد Congostion charging 
18 فرآيند برآورد تقاضاي حمل و نقل سفرهاي كاري در شرايط دوره كاري
24 ارائه‌ي مدل ارزيابي اقدامات ايمني سازي راه‌ها بر اساس تحليل ارزيابي خطر و برنامه‌ريزي خطي
32 مروري بررويدادها
38 گزارش
43 نظرسنجي از شهروندان تهراني در خصوص تأييد طرح سهميه‌بندي بنزين در سفرهاي درون شهري
47 كاربرد بهينه‌سازي خطي در ساماندهي تردد شماري محورهاي جاده‌اي كشور
55 مناسب‌سازي پاركينگ‌ها براي معلولين
63 تقويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
67 تازه‌‌هاي نشر
69 تازه‌ها 
 

 • شماره 40

2 سخني نخست
3 ارزيابي مالي – اقتصادي برقي كردن خطوط ريلي
10 بررسي عملكرد فن‌ها در تهيه آلاينده‌هاي تونل رسالت
17 طراحي و ساخت مدل‌هاي زمان توقف اتوبوس در ايستگاه‌هاي خط ويژه‌ي اتوبوس
24 جايگاه دوره كاري در معماري و تعامل سازماني
33 مروري بر رويدادها
40 آسيب‌شناسي مقررات مربوط به حمل و نقل شهري
44 تعيين الگوي بهينه‌ي سرويس دهي در شبكه خطوط BRT 
50 بررسي تأثير كنترل شيب راهه بر جريان ترافيك در بخش بزرگ راهي با استفاده از شبيه سازي مطالعه‌ي موردي بخش  از بزرگ‌راه آيت ا... صدر
55 مقايسه الگوريتم‌هاي مزايا بنده در حل مسأله طراحي شبكه‌‌ي حمل و نقل
63 تازه‌هاي نشر
67 تازه‌ها 
 

 • شماره‌ 41

 
سخني نخست
3 ارائه مدل توزيع جغرافيايي مصرف سوخت در شبكه حمل و نقل شهري
11‌ تعيين بهترين مدل كلان جريان ترافيك در بزرگراه‌هاي شهر تهران با تكيه بر عملكر سيستم‌هاي كنترل سرعت
20 ارزيابي تجهيزات كاهشي سرعتدر معابر شهر مشهد و روش‌هاي كنترل آن
29 ارزيابي سرعت ناحيه تداخلي در دو روش رمپ
36 بزرگترين رح عمراني تاريخ مديريت شهري كشور
40 مرروري بر رويدادها
49 ارزيابي سيستم حمل و نقل هوشمند (ITS) و چگونگي توسعه‌ي آن در ايران
54 بررسي قابليت‌هاي نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي اب هدف ارزيابي سناريوهاي متفاوت تقاطع‌هاي غير همسطح
61 تقويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
63 تازه‌هاي نشر
66 تازه‌ها
 

 • شماره‌ي 42

 
3‌ سخن نخست
5‌ تأثير همخوان سازي شبكه‌هاي حمل و نقل بر جريان تعادلي
13 مسأله يافتن عوارض بهينه‌براي كمربند مشخص در قيمت‌گذاري شلوغي
20 ارائه روشي براي مكان‌يابي مناسب ايستگاه‌هاي سوخت‌گيري CNG در يك شهر
28 تعيين متغيرهاي مؤثر بر سفر با خودروي شخصي در سطوح مختلف قيمت‌گذاري پاركينگ
35 ارائه‌ي مدل تقاضاي سفر با هدف شغل براي مناطق نزديك تهران
41 مروري بر رويدادها
44 تحليل مدل رياضي تصادفات و آناليز حساسيت
50 ارزيابي فرهنگي – اجتماعي، اقتصادي و قانون پاركينگك‌هاي طبقاتي در سطح شهر تهران
61 تقويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
63 تازه‌هاي نشر
65 تازه‌ها 
 

 • شماره‌ 43

4‌سخن نخست
5 اثر سنجي عوامل مؤثر بر خرابي ريل مطالعه‌ي موردي خط 5 متروي تهران
10 به كارگيري شاخص زمان تا تصادف جهت توسعه سيستم‌هاي اجتناب از تصادف
17 شناسايي و اولويت بندي عوامل تأخير در اجراي پروژه‌هاي راهسازي در ايران
29 تحليل اقتصادي به كارگيري سامانه‌هاي پيشرفته‌ي حمل و نقل عمومي در ناگان اتوبوس راني
37 ارزيابي نوافص تابلوهاي هدايت مسير معابر شهري
46 مروري بر رويدادها
50 مدل‌سازي زمان‌بندي حركت قطارها با اهداف چند گانه و در نظر گرفتن تقاطع
57 مدل جنشي عملكرد كمربند ايمني در تصادفات
64 تويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
66 تازه‌هاي نشر
68 تازه‌ها 
 

 • شماره‌ 44

4‌سخن نخست
5 ارائه‌ي مدلي جهت تعيين كريدور بهينه با در نظر گرفتن شرايط محيطي در سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
15 بررسي غلظت ذرات معلق ناشي از ترافيك در بزرگراه‌هاي شهري تهران
20 ضرورت يكپارچه‌سازي و مديريت واحد در حمل و نقل درون شهري
26 مكان‌يابي بهينه ايستگاه‌هاي اتوبوس شهري با استفاده از رويكرد شبكه‌ي عصبي رقابتي بازگشتي و الگوريتم ژنتيك 
31 بررسي آثار شمارشگرهاي معكوس چراغ‌هاي راهنمايي بر عملكرد رانندگان
40 ارائه‌ي مدل بهينه سازي براي ميادين با بيش از 10 ورودي و خروجي مطالعه‌ي موردي
45 بررسي تأثير تعداد تكرار بر دقت نتايج روش تخصيص ترافيك جزئي: مطالعه‌ي موردي شهر مشهد
52 مروري بر رويدادها
56 تقويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
58 تازه‌هاي نشر
60 تازه‌ها 
 

 • شماره‌ 45

4 سخن نخست
5 مطالعه و بررسي تطبيقي  شاخص‌هاي سنجش راه‌ها براي امكان دوچرخه‌سواري
12 بررسي تأثير طول ناحيه‌ي تداخلي در وضعيت شاخص‌هاي ترافيكي بزرگراه‌ها
21 مدل‌هاي پيش بيني ناهنجاري‌هاي ترافيكي در تقاطع‌هاي چراغدار شهر مشهد
31 ارزيابي مقايسه‌اي تخصيص هزينه‌هاي تعمير و نگهداري راه‌هاي ايران و ساير كشورها
39 بررسي عوامل دخيل در تصادفات با استفاده از تئوري مجموعه‌هاي ناهموار
47 مكان‌يابي گذرگاه‌ عرضي غير همسطح عابر پياده با استفاده از نرم افزارها ArcGIS در شبكه‌هاي ترافيكي درون شهري
53 تخمين ماتريس مبدأ – مقصد با استفاده از يك الگوريتم ابتكاري
60 مروري بر رويدادها
64 تقويم نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌ها
66 تازه‌هاي فناوري
70 نمايد مقالات سال 1389

 

تمام حقوق این سایت برای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران محفوظ است (1389-1390)
بازگشت به بالا ^